Llei de protecció dels animals

Text Llei de protecció dels animals: rd_2_2008

El Decret 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals refon en un únic text la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, la part vigent de la Llei 3/1988, de 4 de juliol, de protecció dels animals, i la part vigent de la Llei 3/1988, de 4 de març de protecció dels animals, amb les modificacions introduïdes a totes dues lleis per la Llei 12/2006, i també les previsions d’aquesta última Llei referents a protecció dels animals que no modifiquen preceptes concrets de les lleis anteriors.

El Decret 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals afecta a tota la ciutadania: persones propietàries dels animals, les que es dediquen a criar-los i/o vendre’ls, associacions protectores, centres d’acollida, refugis, administracions, professionals de la veterinària i de l’educació canina, etc.

Entre d’altres, podem destacar com a novetats d’aquesta llei, aspectes com:

 • Queda prohibit maltratar els animals, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produexi sofriments o danys físics o psicològics.
 • Estem obligats a tenir-lo en unes condicions adequades de manteniment higiènic i sanitari. Resta prohibit mantenir els animals lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment que els és necessari.
 • La persona que posseeix un animal està obligada a evitar la fugida d’aquest.
 • Resta prohibit abandonar els animals.
 • La persona propietària d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.
 • Qualsevol animal de companyia ha d’estar identificat amb un microxip i censat a l’Ajuntament.
 • El número d’identificació de gossos i gats haurà de constar en qualsevol document que faci referència a aquests (venda, cessió, adopció…) per tant, quan una persona adquireixi algun d’aquests animals, ja haurà d’estar identificat.
 • Els establiments de venda d’animals no podran exhibir els animals als aparadors, no poden vendre animals a persones menors de setze anys o incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat i hauran de tenir en lloc visible l’acreditació de llur inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
 • S’ha de facilitar al comprador de qualsevol espècie animal, informació escrita sobre les característiques de l’animal, les seves necessitats, els consells d’educació i les condicions de manteniment sanitari i de benestar adequades. Aquesta informació haurà d’estar avalada per un/a professional de la veterinària o de la biologia col·legiat/da.
 • Les persones que venguin animals exòtics han de conèixer el nom científic de cada espècie que comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna i ha d’informar a les persones que els comprin de la prohibició d’alliberar exemplars d’espècies no autòctones.
 • Queda prohibida la mutilació dels animals amb finalitats estètiques: tall d’orelles, tall de cues, extirpació d’ungles i cordes vocals.
 • Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos als centres d’acollida i als nuclis zoològics en general, excepte per motius humanitaris i sanitaris.

Per una altra banda, les infraccions i sancions s’han endurit i això ho hem d’interpretar positivament, ja que indica que es valora més la vida dels animals. Complir amb aquestes normes no és difícil, només hem d’assumir que un animal és una vida i que si no ens veiem amb cor de cuidar-lo, és millor no tenir-lo.

NO ÉS OBLIGATORI TENIR ANIMALS, PERÒ SI ÉS UNA OBLIGACIÓ ATENDRE’LS ADEQUADAMENT.

Infraccions i sancions

 • Multa de 100 a 400 euros per posseir animals de companyia sense el microxip, sense censar o sense placa identificadora en espais públics.
 • Multa de 401 a 2.000 euros per oposar resistència a la funció inspectora dels agents de l’autoritat.
 • Multa de 2.001 a 20.000 euros per abandonament o maltractament.a06b6f38c479d4442ba93075258e5dbb
Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s